Kistbegravning

Begravningsgudtjänsten sker oftast i kyrka eller kapell men kan också hållas vid graven.

Gravsättning av kistan kan ske genom griftegårdens försorg, då tar anhöriga farväl av den avlidna i förrättningslokalen, man kan också välja att ta farväl vid graven, då sker bärning genom att ha egna bärare eller bärare från församlingen. 
Inga kostnader för tjänster från förvaltningen belastar dödsboet.

Tillbaka >>

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap