Minneslund

Begravningsgudtjänst sker i kyrka eller kapell. Anhöriga tar farväl av den avlidna i förrättningslokalen.

Gravsättning av askan sker genom förvaltningens försorg och sker under tiden marken inte är frusen eller snötäckt. När gravsättning skett meddelas anhöriga.Inga kostnader för tjänster från förvaltningen belastar dödsboet.

Tillbaka >>

 

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap