Asklund

Begravningsgudtjänsten sker i kyrka eller kapell. Anhöriga tar farväl av den avlidna i förrättningslokalen. Gravsättning av urnan sker tidigast två veckor efter om marken är tjälfri, anhöriga kan välja att göra det tillsammans med en vaktmästare från förvaltningen eller att själva sköta det hela.

Kostnaden för en plats i Asklunden är för närvarande 9.500 kr för en 25-års period, då ingår sten och stenplatta med namn samt bortplockning av lösa blommor i vas.

Ljus/lyktor och krans får placeras på gravarna under tiden 15 oktober - 15 april.

Tillbaka >>

 

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap