Urnbegravning

Begravningsgudtjänst sker i kyrka, kapell eller annan lokal. 

Anhöriga tar farväl av den avlidna i förrättningslokalen. Gravsättning av urnan sker tidigast två veckor efter, anhöriga kan välja om de tillsammans med begravningsbyrån eller med en vaktmästare från förvaltningen göra det, anhöriga kan också själva utföra gravsättningen.

Inga kostnader för tjänster från förvaltningen belastar dödsboet.

Tillbaka >>

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap