Vår organisation!

Griftegårdskommitté

Griftegårdskommittén har fem ledamöter och fem suppleanter som väljs under fyra år. Kommittén har till uppgift att svara för att begravningsplatsen uppfyller de av församlingen ställda målen.

Ordinarie ledamöter

Kenneth Söderman (Ordförande)
Ulla Axelsson (Vice ordförande)
Kerstin Elf-Ståhl
Birgitta Egberth
Urban Nilsson

Personliga suppleanter

Hans Elf
Tanja Ronkainen
Lars-Johan Sunnerberg
Ulf Cederin

Griftegårdsförvaltning

Griftegårdsfövaltningens organisation består av en griftegårdschef, en griftegårdsassistent.

Griftegårdsarbetarna är sammanlagt 33 st varav 16 st är helårsanställda och 17 st är säsongsanställda från april till november.

Lena Sandberg Ruuska
griftegårdsexp
Tel. 0141-21 19 28
lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

Ann-Catrine Lindgren
Griftegårdschef
Tel. 0141-20 29 25
ann-catrine.lindgren@svenskakyrkan.se

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap