Service vi kan erbjuda

Griftegårdsförvaltningen erbjuder dig en rad olika tjänster. Nedan hittar du en lista över de tjänster som tillhandahålles samt priser för dessa. 

Griftegårdsförvaltningen i Motala erbjuder Er att teckna avtal antingen för bara puts av gräs eller för årlig skötsel dvs. puts av gräs och rensning av rabatten. Till detta kan Ni välja att förvaltningen också planterar blommor samt lägger ut en dekoration till Alla Helgons Dag. 

Skötsel av gravplats

Fyll i nedanstående alternativ för skötsel på Motala Griftegård / Vinnerstads kyrkogård i formuläret på denna sida

Alt 1

Puts av gräs runt gravrabatt/gravsten under 1 år,
kostnad 255 kr

Alt 2

Skötsel mot årlig räkning (puts av gräs och skötsel av rabatt),
kostnad 564 kr. 

Alt 3

Skötsel mot årlig räkning, puts av gräs samt plantering av blommor.
Kostnad ca 950 kr beroende på antal blommor och om krans/granris ska ingå. 

Alt 4

Inbetalning till sk. avräkningskonto, med garantitid. 
Garantitid på 5 år (basutbud) belopp som inbetalas: 25.000 kr. 

Lägre belopp dock minst 2.000 kr kan också göras men då lämnas ingen garantitid. Om medel kvarstår efter garantitidens utgång sköts graven fortsättningsvis så länge medel finns. 

Saldouppgift lämnas på telefon från januari månad året efter inbetalningen. 

Övrigt

Vi utför även plantering av buskar, rosor och perenner. Kontakta expeditionen för mer information.

Gör din beställning här

Fyll i nedan

Nedan anger Ni vad Ni önskar utöver skötsel om Ni valt alternativ 3 eller 4. Nedanstående tre artiklar ingår i basutbudet.

Övriga tjänster

Klicka på bilden för en ny kod


Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap