Begravningspastoral för Motala församling

Begravningsverksamheten är en av de viktiga mötesplatser där Motala församling möter många av sina kyrkotillhöriga. Inom ramen för begravningsgudstjänstens liturgi och tillsammans med medkännande personal, får de sörjande både ta avsked av den som dött och frambära sitt tack för allt det som den döde fått vara, uträtta och betyda. Dessutom får man höra kyrkans förkunnelse om hopp och tröst.

Denna pastoralteologiska grund genomsyrar församlingens själavård, gudstjänster och du kan läsa mer i följande dokumentation.

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap