Nya mailadresser till griftegården.

Publicerad 2023-05-05

Vi har fått nya mailadresser. För att nå Annki Lindgren mailar man på ann-catrine.lindgren@svenskakyrkan.se för att nå Lena Sandberg Ruuska mailar man på  lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap