Välkommen till Griftegården i Motala! 

Motala griftegård är en behagligt vacker griftegård. Här kan du uppleva ett lugn, en vacker miljö. Här möter du viloplatser som inte hör till de traditionella formerna. 

Du kan promenera på små gångar, på broar över små vattendrag, se vackra blomsterarrangemang och gärdsgårdar som inramning. 

Tanken är att alla, även de som inte har någon som vilar på platsen, ska kunna vistas på Griftegården. Här kan du känna lugn och ro eller bara vara.

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00 • E-post: lena.sandbergruuska@svenskakyrkan.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap