Viloplatsalternativ

Kistbegravning

Begravningsgudtjänsten sker oftast i kyrka, kapell eller annan lokal, men kan också hållas vid graven

Urnbegravning

Begravningsgudtjänst sker i kyrka, kapell eller annan lokal. 

Gravsättning sker i anhörigas närvaro.

Minneslund

Begravningsgudtjänst sker i kyrka, kapell eller annan lokal.

 

Asklund

Begravningsgudtjänsten sker i kyrka, kapell eller annan lokal.

Gravsättning kan göras av anhöriga eller tillsammans med en vaktmästare från förvaltningen.

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00, 13.30-15.00 • E-post: 
info@motala-griftegard.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap