Vår organisation!

Griftegårdskommitté

Griftegårdskommittén har fem ledamöter och fem suppleanter som väljs under fyra år. Kommittén har till uppgift att svara för att begravningsplatsen uppfyller de av församlingen ställda målen.

Ordinarie ledamöter

Kenneth Söderman (Ordförande)
Ulla Axelsson (Vice ordförande)
Kjell Pettersson
Lars-Göran Bergman
Urban Nilsson

Personliga suppleanter

Raoul Karlsson 
Per-Anders Berglund
Börje Johansson
Kerstin Elf-Ståhl
Anders Eriksson

Griftegårdsförvaltning

Griftegårdsfövaltningens organisation består av en griftegårdschef, en griftegårdsassistent.

Griftegårdsarbetarna är sammanlagt 27 st varav 9 st är helårsanställda och 18 st är säsongsanställda från april till november.

Daniel Kullman
Griftegårdschef
Tel. 0141-21 09 88
daniel@motala-griftegard.se

Ann-Catrine Lindgren
Griftegårdsassistent
Tel. 0141-21 19 28
annki@motala-griftegard.se

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00, 13.30-15.00 • E-post: 
info@motala-griftegard.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap