Arkiv

Lyktor!

Publicerad 2021-04-21

Våren närmar sig och då skall också lyktor tas bort från alla gravplatser. Man får dock ha kvar sin lykta till den 15 april på Asklundarna. Övriga gravplatser skall lyktan tas bort senast den 1 maj. De lyktor som ej är borttagna till ovan datum kommer tas omhand av griftegårdsförvaltningen.  Lyktorna kommer att förvaras fram till den 1 augusti. För att hämta ut sin lykta ring exp. 0141-211928 eller maila annki@motala-griftegard.se eller lena@motala-griftegard.se

Dataskyddsförordningen GDPR

Publicerad 2019-04-05

Mer information under Motala församlings hemsida.

www.motalaforsamling.se

Enhetlig begravningsavgift införs från 1 januari 2016.

Publicerad 2015-11-16

Den 1 januari 2016 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften först år 2017. Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Länsstyrelsens begravningsombud

Publicerad 2015-04-16

Conny Ringvide ringvide@boremail.com

Griftegårdsförvaltningen • Marstadsvägen 19 • 591 35 Motala • Tel 0141-21 19 28 
Expeditionstider: 09.00-12.00, 13.30-15.00 • E-post: 
info@motala-griftegard.se

© Griftegårdsförvaltningen   » Om cookies   » Sitemap